S.N.

GÖREV BİRİMİ

ADI VE SOYADI

DAHİLİ

1

Öğrenci İşleri

Mevra AKBAŞ DEMİR

5137

2

Öğrenci İşleri

Betül NOHUTÇU

5146

3

Temel Eğitim Bölüm Sekreterliği

Ayşegül GÖNÇ

5124

4

Eğitim Bilimleri Bölüm Sekreterliği

İbrahim KORGUN

5148

5

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Sekreterliği

Ayşegül GÖNÇ

5154

6

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Sekreterliği

Adem DURDU     

5109

7

BÖTE Bölüm Sekreterliği

Adem DURDU     

5109

8

Dekan Özel Kalem

Sercan SEÇER

5100

9

Fakülte Sekreteri

Selçuk ÖZDAŞ

5100

10

İç Hizmetler Şefliği

Ali İLERİ

5108

11

Mali İşler

Ali İLERİ

5107

12

Taşınır Kayıt Kont.Yetk.

Nazım KAZAKLI

5111

13

Personel İşleri

Keramet SEÇER

5106

14

Yazı İşleri

Senem TÜRKMENOĞLU

2806

15

Evrak Kayıt

Elif AKKUŞ

5104

16

Kütüphane

Naciye KILIÇ

5206

17

Pedagojik Formasyon 

Özgür ARSLANGÖRÜR

5222

18

Kalite Yönetimi Sekreterliği

Ahmet KAHRAMAN

5154