HEDEFLERİMİZ

HEFEF 1: Kalite yönetim sisteminin etkili şekilde uygulandığı bir fakülte olmak

a)      Kalite komisyonlarının aktif biçimde çalışmasını sağlamak

b)      Fakültemizin bütün personellerini kalite süreçlerine aktif biçimde katılmasını sağlamak

c)      Kalite belgelerini sistematik olarak muhafaza ederek, her yıl bir önceki yıla göre daha iyi olmak için düzeltici ve iyileştirici faaliyetler düzenlemek

d)      Hedeflerinin önünde oluşabilecek muhtemel riskleri belirleyerek önleyici faaliyetlerde bulunmak

e)      Yapılması planlanan faaliyetlerin izlenmesini ve değerlendirmesini yapmak

HEDEF 2: Eğitimde yeterliliğe dayalı kalite güvence sistemini hayata geçirerek, ulusal ve uluslararası standartlarda öğretmen yetiştirmek

a)      Bologna sürecine uygun olarak, ders tanım ve içeriklerini sürekli güncel olmasını sağlamak

b)      Yeterliliğe dayalı kalite güvencesi projesinin gerçekleşmesini sağlamak

HEDEF 3: Ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte olmak

a)      Bölüm ve anabilim dallarının tercih edilme oranlarını performans kriteri olarak kabul ederek, bu konuda iyileştirme faaliyetlerinin düzenlenmesi sağlamak

b)      Öğrenci ve personel memnuniyetini her yıl ölçerek, uygun iyileştirme faaliyetleri düzenlemek

HEDEF 4: Ulusal ve uluslararası standartlarda araştırma yapan bir fakülte olmak

a)      Bölüm ve anabilim dallarının araştırma ve bilimsel yayın sayılarının anabilim dalı performans kriteri olarak kabul ederek, bu konuda iyileştirme faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamak

b)      Anabilim dalı personelleri arasında eğitim ve araştırma seminerlerinin yapılmasını sağlamak

c)      Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek veya ev sahipliği yapmak

HEDEF 5: Paydaşları ile birlikte toplum yararına proje üreten bir fakülte olmak

c)      Paydaş beklentilerinin düzenli olarak alınarak, uygun iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri düzenlemek

a)      Paydaşlarla birlikte toplum yararına projeler ve faaliyetler düzenlemek

HEDEF 6: Ülkemizin eğitim politikalarına yön veren bir fakülte olmak

a)      Kırşehir İl Milli Eğitim Şurası projesini hayata geçirerek, her alanda eğitim politikalarına yön veren çözümler üretmek

 

b)      Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Fakültesi işbirliğini güçlendirmek