Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü olarak kurulan Anabilim Dalı 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim Bölümüne bağlı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına dönüştürülmüştür. İlk mezunlarını 2000 - 2001 Eğitim-Öğretim yılında vermiş olup, 2010 - 2011 Eğitim-Öğretim yılında I.ve II. Öğretimde toplam 600 ü aşkın lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Ayrıca 25 yüksek lisans öğrencisi fen bilimleri enstitüsünde yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedirler.

Anabilim Dalı, ilköğretim okullarında ihtiyaç duyulan nitelikli Fen Bilgisi öğretmeni ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, devlet veya özel okullarda iş bulma olanaklarına sahiptir. Aynı zamanda, akademik çalışma yapmak isteyen öğrenciler kendi alanlarında yüksek lisans yapma imkanlarına da sahiptirler. Anabilim Dalında 1 Profesör, 3 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 13 öğretim elemanı bulunmaktadır.