1-Ders muafiyet Başvuru Formunun (FR-006 nolu) indirilerek, doldurulması gerekmektedir. (Formu indirmek için tıklayınız.)

2- Doldurulan formun ekine (FR-006), Daha Önceki Yükseköğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösterir not döküm belgesi ve derslerini içeriklerini gösteren belgelerin eklenerek anabilim dalınıza göre aşağıdaki e-mail  adresine gönderilmesi/veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

3- İlgili anabilim dalınca oluşturulan komisyonlarca değerlendirilen muafiyet talepleri Öğrenci Bilgi sistemine işlenecektir. Muafiyet/intibak işlemleri SÜRECİ Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden takibi yapılabilmektedir.

 

e-mail yolu ile muafiyet talebinde bulanan öğrencilerin,  kurum e-mail adresine, FR-006 formu doldurarak, ekleri ile birlikte süresi (eğitim-öğretimin başlamasını takip eden on beş takvim günü) içerisinde göndermeleri gerekmektedir.

Elden Fakülteye gelerek başvuru yapacaklar; FR-006 formu doldurup, ekleri ile birlikte,bölüm sekreterliklerine süresi (eğitim-öğretimin başlamasını takip eden on beş takvim günü) içerisinde elden teslim etmeleri gerekmektedir.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İbrahim KORGUN       : 0386 280 51 48

(Bölüm Sekreterliği)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

REHBERLİK VE PSİKOJİK DANIŞMANLIK

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Zeynep TAŞCI           : 0386 280 51 24

(Bölüm Sekreterliği)

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

 

 

 

 

 Ders muafiyetleri

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-25/9/2016-29838) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ilk dönemdeki eğitim-öğretimin başlamasını takip eden on beş takvim günü içerisinde, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olmak isteğiyle kayıtlı olduğu dekanlık/müdürlüğe başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını ve birinci, üçüncü veya beşinci yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar. Bunlardan her yarıyılda 17 kredi/hafta ders geçileceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır. Bu süre bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde tanınan azami süreden düşülerek programın kalan derslerin kalan yarıyıllarda/yıllarda başarı ile bitirilmesi gerekir.

(3) (Değişik:RG-3/9/2013-28754)(2) Öğrencinin intibak ettirildiği yarıyılda alabileceği derslerin toplam kredi miktarı bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındadır.

(4) (Ek:RG-3/9/2013-28754)(2) Bazı ders/derslerden muaf sayıldığı halde üst yarıyıllara intibakı yapılamayan öğrenci, dönem (güz veya bahar) itibariyle bulunduğu ve önceki yarıyıllarda muaf sayıldığı derslerin toplam kredi miktarı kadar, üst yarıyıldan ders alabilir.

(5) (Ek:RG-24/7/2015-29424) İlgili yönetim kurullarınca muaf olarak belirlenen derslerin harf notları da tespit edilir ve bu notlar öğrencinin not belgesine, sadece GANO’da dikkate alınmak üzere işlenir.

Derslerle ilgili intibaklar

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim programlarında yapılan değişiklikler, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre, tüm öğrencilere uygulanır.

(2) Yatay veya dikey geçişle fakülte/yüksekokulun herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın öğretim programından sorumlu tutulur.

(3) (Ek:RG-24/7/2015-29424) Yatay veya dikey geçişle fakülte/yüksekokula kaydı yapılan öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda alarak başarılı olduğu ve ilgili yönetim kurulunun muaf olarak belirlediği derslerin harf notları da tespit edilir ve bu notlar öğrencinin not belgesine, sadece GANO’da dikkate alınmak üzere işlenir.

 

Olusturulma Tarihi:2020-09-01 11:25:10
Guncelleme Tarihi: 2020-09-01 11:39:05