Fikir ve uyanış üzerine konuşulan programda, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğin düşünme becerisi olduğu, bu özelliğin insana güç verirken, aynı zamanda onu sorumlu bir makama taşıdığı dile getirilmiştir. Prof. Dr. Refik BALAY, düşüncelerimizi kurgularken temel alınması gereken kriterin anlamlı ve amaçlı düşünme ve okumalar yapmak olduğu üzerinde durmuştur. BALAY, yanlış kriterler üzerine inşa edilen fikirlerin, insanlığın yararına olmadığını, aksine insanlığa zarar verdiğini vurgulamıştır.

 

Prof. Dr. Refik BALAY, insanın temel görevinin yeryüzünü adaletle, iyilikle, insanlık değerleri ile donatmak olduğunu ifade ederek,  bunları yapmakla sorumlu olan insanın sahip olduğu en önemli özelliğin düşünme ve fikir üretme becerisi olduğunu belirtmiştir.

 

Prof. Dr. Refik BALAY konuşmasında, insanın fikir sahibi olması gerektiğini, fikir sahibi olmadığında bilgi sahibi olamayacağını, bilgi sahibi olmadığında problem çözemeyeceğini, problem çözemediğinde iradesini ortaya koyamayacağına işaret etmiştir.

 

Allah’ın insanı hayatın merkezine koyduğunu ifade eden BALAY, insanın da düşünürken Allah merkezli ve yaratılış eksenli düşünüp hareket etmesi gerektiğini ifade etmiştir. BALAY konuşmasında Kaygusuz Abdal’ın;

“Bu adem dedikleri
El ayakla baş değil,
Adem manaya derler
Suret ile kaş değil” 

Dizelerini hatırlatarak, düşünme ve fikir üretmenin insanın mana dünyasına değmesi gerektiğini, gençlerin fikir sahibi olmasının önündeki engellerin kaldırılması, bu bağlamda düşünmeyi engelleyen meşguliyetlere itibar edilmemesi üzerinde durmuştur. 
Programda Yunus Emre’nin;
 
“İlim ilim bilmektir 

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsen

Bu nice okumaktır

Okumanın manası

Kişi Hakk’ı bilmektir”

 

Dizelerine vurgu yapan Prof. Dr. Refik BALAY, düşünce ve fikir üretmekten kastın kişinin Hakk’ı bilmesi olduğunu; eğitim sistemimizin de bu gerçeği gözden kaçırmaması gerektiğini vurgulamıştır.

Programa aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=TPoINtKGEZs