23.02.2018 tarihinde Kefad Baş Editörü Doç. Dr. Bayram TAY ve alan editörleri kurulu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik BALAY’ın da katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda geçmişten günümüze eğitim fakültesi dergisinin nasıl geliştiği değerlendirildi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisinin (KEFAD), Türkiye’nin en prestijli bilimsel eğitim dergilerinden biri olduğuna ilişin sunulan veriler üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Derginin 2018 yılı itibariyle yenilenen yayın politikası, vizyonu ve standartları ele alındı. Önümüzdeki yıl itibariyle Alan indeksi ERIC’e başvuru şartlarını tamamlayacağı değerlendirildi. Türkçe tam metinlerin yanında İngilizce tam metinlerin de yayınlanacağı yeni sistem ile alan indeksine girmesi durumunda Ulusal bir dergi olarak büyük bir başarıya imza atılacağı konuşuldu. Yenilenen arayüzü ile yazarlara, hakemlere ve editörlere büyük kolaylıklar sağlayacak olan KEFAD, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin hemen hemen hepsinden yoğun bir başvuru almakta olduğu gözlemlendi. Bu noktada Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik BALAY, derginin ERIC’e girmesinin büyük bir dönüm noktası olacağını, bunun başarılacağına inandığını ifade ederek, bu sürece katkı sağlayan bütün editörlere teşekkür etti.