Eğitim Fakültesi Ulusal ve Uluslararası Standartlara uygun olarak sistematik, ölçülebilir bir eğitime geçiş yapıyor. Bu kapsamda bölüm ve anabilim dallarında verilen ders içerikleri, kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri, hedefleri Program Geliştirme ve Değerlendirme komisyonu tarafından incelenerek, sürekli iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulacak.  Her anabilim dalından birer alan uzmanı bulunmakta olan komisyonun başkanlığını Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet TAŞDEMİR yürütecek. 22.02.2018 tarihindeki ilk Toplantısına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik BALAY’ında katıldığı toplantıda, sistematik ve çağın gereklerine uygun bir öğretmen yetiştirmenin müfredat kısmı ele alındı. Öğretim müfredatlarının sürekli gelişimi için program geliştirme modelleri ele alındı. Komisyonun görev tanımları ilerleyen süreçlerde netlik kazanacak.