Eğitim fakültemiz öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Erhan Güneş’in yürütücülüğünü yaptığı proje, Türkiye Ulusal Ajansından 259.706,00 € hibe almayı başardı. Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 77 projeden desteklenecek 10 proje arasına girmeyi başararak desteklenmeye değer bulundu. Proje kapsamında okul öncesi eğitimde bilgi işlemsel düşünme ve kodlama becerilerinin kazandırılması, öğretmen adaylarına yönelik müfredat, öğretim materyalleri ve eğitim uygulaması geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Güneş'i Eğitim Fakültesi Dekanlığı olarak tebrik ediyor, Başarılarının devamını diliyoruz.