21.12.2018 tarihinde Sosyal Bilgiler Eğitimi ana bilim dalı 3. Sınıf öğrencileri, Prof. Dr. Hayriye SAYHAN, Doç. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Doç. Dr. Zafer KUŞ, Doç. Dr. Tekin ÇELİKKAYA ve Dr. Öğr. Üyesi Tercan YILDIRIM danışmanlığında Güz dönemi boyunca uygulamış oldukları projelerini 1-55 nolu salonda sundular. 

         Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 3. Sınıf öğrencileri 11 farklı grup olarak, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında AFAD, Hayır Evi, Zabıta, Gençlik Merkezi, Özel Eğitim Kurumu, İl Halk Kütüphanesi, İlçe Okulları, Merkez İlkokulları ve Ortaokullarında farklı projeler hazırlayarak uyguladılar. Bu kapsamda bir dönem boyunca yaptıkları projelerin sunumları, ana bilim dalı öğrenci ve öğretim elemanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.