19.02.2019 tarihinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 1. ve 2. sınıf öğrencilerine

(i) ders çalışma becerisi ve motivasyon kazandırma,

(ii) üniversitede eğitim-öğretim süresince uyulması gereken kurallar,

(iii) öğretim elemanları ile iletişim kurma noktasında uyulması gerekenler

 (iv) kariyer planlama

konularında Öğr. Gör. Dr. Çetin Kürşat BİLİR tarafından bir oryantasyon eğitimi verilmiştir. Anabilim dalı öğretim elemanlarının da katıldığı eğitimin oldukça yararlı geçtiği gözlenmiştir.