Üniversite-Şehir buluşması kapsamında Eğitim Fakültemiz öğrencileri fen, matematik, sınıf ve okul öncesi eğitimine yönelik geliştirmiş oldukları seçilmiş materyallerini 03.05.2019 ve 04.05.2019 tarihleri arasında Kırşehir Meydanında sergilemişlerdir. Etkinlik süresince fakültemiz sergisine büyük ilgi olduğu gözlenmiştir.