Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencileri, 01 Mayıs 2019’da yaptıkları ekskürsiyon gezisinde derste öğrendiklerini arazide yakından görme imkânı elde etmişlerdir.