Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü öğrencilerinin şehrimizin birçok kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirmiş oldukları etkinliklerin sunumu üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş salonunda 21.05.2019 tarihinde gerçekleştirildi. Sunumu fakültemiz öğretim görevlilerinden Arş.Gör.Dr. Gülşah Uluay ve .Arş.Gör.Dr. Büşra Kartal birlikte yaptılar. Topluma Hizmet Uygulamaları öğrencilerimizin toplumla bütünleşmesi ve sosyal yönden kendilerini geliştirmeleri konusunda büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerimiz sağlık, imar ve şehircilik belediye zabıta hizmetleri, park ve bahçeler hizmetleri çevreyi koruma, okullarımızın eğitici şekilde boyanarak süslenmesi gibi konularda projeler gerçekleştirdiler. Bu projeyle topluma katkı sağladıkları gibi kendi eğitsel ve kişisel gelişmelerine de katkı sağladılar.