Üniversite Şehir buluşması etkinlikleri çerçevesinde, Fakültemiz öğretim üyelerinden Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Aydın tarafından, “Kırşehir’den Dünyaya Anadolu Bilginleri, Bilgi Büyüktür, Anlayış Yücedir” konulu konferans, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde verildi.

Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konferansın takdimi Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cahit Aytekin tarafından yapıldı.  Doç. Dr. Abdullah Aydın’ın özgeçmişi hakkında katılımcılara bilgi verildi. Daha sonra Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Refik BALAY tarafından konferansın açılış konuşması yapılarak,  “Bilginin büyüklüğü ve “Anlayışın yüceliğine” yönelik vurgularda bulundu.

Daha sonra konferans konuşmacısı Doç. Dr. Aydın tarafından hazırlanan sinevizyon eşliğinde konferansın sunumuna geçildi. Bilgelik yolunda gidenlerin yolunun akıl ve gönülden geçtiğinden bahsedildi.

Ahiliğin kurucusu sayılan debbağların (dericilerin) piri, 32 çeşit esnaf ve sanatkârın lideri, Türk filozof, Ahi Evran’ın Dünya’ya miras bıraktığı “AHİ”liğe yönelik “Büyük Bilgisi” ve “Yüce Anlayışı” katılımcılara sunuldu.”

Sununun ardından, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Refik BALAY tarafından konuşmacı Doç. Dr. Abdullah Aydın’a, yaptığı sunudan dolayı Teşekkür Belgesi” verildi.