09.08.2019 tarihinde fakültemiz dekanlık toplantı salonunda Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet GÜLER ve İç Denetçi Ziya ÖZTÜK tarafından, fakültemiz akademik ve idari personeline risk yönetimi konulu bir eğitim verildi. Toplantıya Fakültemiz Kalite Temsilcisi Dekan Yardımcı Dr. Öğr. Üyesi Cahit AYTEKİN, Fakültemiz Risk Komisyon Başkanı Doç.Dr. Abdullah AYDIN, Fakülte Sekreteri Selçuk ÖZDAŞ ile birlikte akademik ve idari personel katıldılar. Toplantıda fakültemiz risk komisyonunun yapısı ve işleyişi ile 2019 riskleri de ele alınmıştır.