Uzaktan eğitim hakkında akademik personelimize teknik destek vermek üzere aşağıdaki personelimizden oluşan Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Akademik personelimiz ve öğrencilerimiz öncelikle bölüm sorumlularından başlamak üzere teknik konularda ve sürecin işleyişi hakkında bilgi edinebilirler. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Cahit AYTEKİN – Fakülte Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Hüseyin ATEŞ – Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Aykut BULUT - Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hamza Yakar- Eğitim Bilimleri Bölümü Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Osman ÇİL – Temel Eğitim Bölümü Sorumlusu

Arş. Gör. Mustafa ARMUT - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sorumlusu

Arş. Gör. Raziye SANCAR – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Sorumlusu

 

Olusturulma Tarihi:2020-03-25 11:43:11
Guncelleme Tarihi: 2020-04-22 10:34:09