Üniversitemizin başlangıcı sayılan Kırşehir Eğitim Fakültesi, 1961 yılında Erkek Öğretmen Okulu olarak açılmış, 1974-1975 eğitim-öğretim yılında Eğitim Enstitüsüne dönüştürülmüştür. 1982 yılında da iki yıllık Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülerek Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi'ne bağlanmıştır. 1988 yılında öğrenim süresi dört yıla çıkarılmış, 1992 yılında ise 3837 Sayılı Kanunla Kırşehir Eğitim Fakültesi halini almıştır. Daha önce Gazi Üniversitesine bağlı olan, Kırşehir Eğitim Fakültesi, adı ve bağlantıları değiştirilerek 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile kurulan Ahi Evran Üniversitemize bağlanmıştır.

Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği programları yürütülmektedir. Kırşehir Eğitim Fakültesi’nde öğretim dili Türkçe, öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl)dır.