FR-004 Yatay Geçiş-Dikey Geçiş Ders İntibak Formu

FR-005 Ders Kayıt Formu

FR-006 Yatay Geçiş Ders Muafiyet Başvuru Formu

FR-007 Ders Müfredat Planı Formu

FR-009 Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarının Yaz Okulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu

FR-010 Genel İstek Formu

FR-011 Haftalık Ders Programı Formu

FR-013 Öğretim Elemanı Not Düzeltme Formu

FR-015 Öğrenci Burs Destek Başvuru Bilgi Formu

FR-016 Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu

FR-017 Öğrenci İlişik Kesme Formu

FR-023 Kurumiçi Yatay Geçiş Yapan Öğrenciler İçin Eski Bölümden Kayıt Silme Formu

Demirbaş Tutanağı Formu (Dış Kaynaklı Dökümanlar Kısmındaki DŞ-275-Demirbaş Tutanağı Formu Kullanılacaktır.)

Öğretim Görevlisi Görevlendirme Formu (FR-278 Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Formu Kullanılacaktır.)

Yıllık İzin Formu ( EBYS Sistemi İle Uyumludur. Özlük İşleri Programından Doldurulup, EBYS Sisteminde Dosyadan Taslak Ekle-Dosya Seç menüsünden eklenerek imzaya sunulacaktır.)

Mazeret izin Formu ( EBYS Sistemi İle Uyumludur. Özlük İşleri Programından Doldurulup, EBYS Sisteminde Dosyadan Taslak Ekle-Dosya Seç menüsünden eklenerek imzaya sunulacaktır.)

FR-060 Personel İlişik Kesme Formu

FR-064 Emeklilik Dilekçesi

FR-065 Personel Kimliği Talep Formu

FR-070 Personel Nakil Bildirimi Formu

Etkinlik Talep Formu (Etkinlik Bilgi Sistemi Kullanılacaktır.)

FR-079 Temizlik Takip Formu

Harcama Talimatı (Dış Kaynaklı Dökümanlar Kısmındaki  (DŞ-258-Harcama Talimatı Kullanılacaktır.)

Muayene Komisyonu Tutanağı (Dış Kaynaklı Dökümanlar Kısmındaki DŞ-259-Muayene Komisyon Tutanağı Formu Kullanılacaktır)

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı (Dış Kaynaklı Dökümanlar Kısmındaki  DŞ-260-Piyasa Araştırma Tutanağı Formu Kullanılacaktır)

Onay Belgesi (Dış Kaynaklı Dökümanlar Kısmındaki  DŞ-263-Satınalma Onay Belgesi Kullanılacaktır.)

Teklif Mektubu (Dış Kaynaklı Dökümanlar Kısmındaki  DŞ-264 Teklif Mektubu Kullanılacaktır.)

FR-101 Ders Yükü Formu

FR-102 Ders Telafi Programı

FR-103 Tek Ders Sınav Talep Formu

FR-104 Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-105 Zorunlu Ortak Ders Muafiyet Sınav Formu

FR-106 Burs Başvurusu Öğrenci Tanıtım Formu

FR-107 Sınav Kağıdına İtiraz Formu

FR-108 Mazeret Sınav Başvuru Formu

FR-109 Kayıt Sildirme İsteği Formu

FR-110 Gezi Talep Formu

FR-111 Mazeretli Ders Kayıt Formu

FR-112 Arşiv Sınav Evrakı Teslim Formu

FR-113 Diploma Kayıp Formu

FR-114 Üst Dönemden Ders Alma Başvuru Formu

FR-115 Ders Kaydını Düzeltme Formu

FR-117 Öğrenime Ara Verme Talep Formu 

FR-118 Dikey Geçiş Ders Muafiyet Formu

FR-119 Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Seviye Belirleme Sınav Başvuru Formu

FR-124 Öğrenci Temsilciliği Başvuru Formu

39.Madde Görevlendirme Formları (EBYS üzerinde kullanılacaktır.)

FR-169 Doküman Revizyon Takip Formu

FR-168 Ahi Evran Üniversitesi Doküman Talep Formu

FR-307 Toplantı Gündem ve Katılım Formu

Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Formu (Dış Kaynaklı Dökümanlar Kısmındaki  DŞ-268-Yurtiçi-Yurtdışı Geçiçi Görev Yolluğu Bildirimi Formu Kullanılacaktır.)

 FR-272 Öğretim Elemanı Ders Programı Formu