SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu

1.0 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNETMEK

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu 1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu  Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans Parametleri 1.1
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu 1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi 
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme 1.1

 

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Performans Parametleri 1.2
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Performans İzleme 1.2
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu 1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesinin Yönetimi
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitim-Öğretimin İzlen. Ve Değer. Yönetimi Performans Parametleri 1.3
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitim-Öğretimin İzlen. Ve Değer. Yönetimi Performans İzleme 1.3
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu 1.4 Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Performans Parametreleri 1.4
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Performans İzleme 1.4
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu 1.5 Mezun İlişkilerinin Yönetimi
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Mezun İlişkilerinin Yönetimi Performans Parametreleri 1.5
SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu Mezun İlişkilerinin Yönetimi Performans İzleme 1.5 

 İŞ AKIŞ ŞEMALARI

 

 

--- İA-054-Öğrenci İlişik Kesme İş Akışı

--- İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı

--- İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
 
 
--- İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı
 
--- İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı
 
 
--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı
 
--- İA-101-Ders Kayıt İş Akışı( İA-384 ile Aynı Olduğu İçin İptal Edilmiştir )
 
--- İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı
  
--- İA-111-Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı
 
--- İA-112-Önlisans Lisans Programlarından Yatay Geçiş ile Giden İş Akışı
  
--- İA-115-Değişim Kapsamında Gelen Öğrenciler İş Akışı
 
--- İA-116-Değişim Kapsamında Giden Öğrenciler İş Akışı
 
 
--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı
 
--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı
 
--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı
  
--- İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
  
--- İA-129-Ek Sınavlara Katılma İş Akışı
 
 
--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı
 
 
--- İA-133-Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı
 
--- İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
---İA-377 Bölüm Program Açma İş Akışı
 
---İA-378 Müfredat Geliştirme İş Akışı
 
---İA-379 Öğretim Ortamlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı
 
 
---İA-381 Ders Programlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı
 
---İA-382 Öğretim Elemanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı
 
---İA-383 Ders İzlencelerinin Yönetimi İş Akışı
 
---İA-384 Ders Seçiminin Yönetimi İş Akışı
 
---İA-385 Ders Staj Uygulamalarının Yönetimi İş Akışı
 
---İA-386 Ara Sınav İş Akışı
 
---İA-387 Mazeret Sınavı İş Akışı
 
---İA-388 Yılsonu-Bütünleme Sınav İş Akışı