Eğitim bilimleri ve alan eğitimi çalışmalarının yayımlandığı ve yılda üç kez yayınlanan Fakültemiz dergisi “Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)”, eğitim alanında  Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli ve açık erişimli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

2021 yılında, TR Dizin verilerine göre “en çok görüntülenen dergiler” sıralamasında ilk on dergi arasına giren KEFAD, 2022 yılında eğitim bilimleri alanında alan indeksi olarak kabul edilen ve uluslararası saygın bir indeks olan “H. W. Wilson Databases (Education Full Text)” veri tabanında taranmaya başlandı. Dergimizin baş editörü Prof. Dr. Bayram Tay ve sekreterya görevini yürüten Araş. Gör. Dr. Murat Baş’ın özverili çalışmaları ve emekleri sonucunda, 2009 yılı itibariyle KEFAD’ta yayımlanan makalelerin H. W. Wilson Databases indeksinde taranması sağlanmıştır. KEFAD, eğitim bilimleri alanında kabul görmüş diğer saygın, uluslararası indekslerde taranmak için başvuru süreçlerini sürdürmektedir.


Fakültemiz dergisinin bilimsel camiada saygınlığını artıracak olan bu gelişmeden dolayı, başta dergimizin baş editörü Prof. Dr. Bayram Tay’ı, alan editörlerini, sekreterya görevini yürüten Arş. Gör. Dr. Murat Baş’ı ve dizgi sorumluları Araş. Gör. Dr. Aykut Bulut ve Araş. Gör. Tuba Ceylan Çeliker’i Fakülte yönetimi olarak tebrik ediyor, dergimizin prestijine sağlamış oldukları bu önemli katkı için kendilerini kutluyoruz.

KEFAD’ın tarandığı indeksler için tıklayınız.


H. W. Wilson Databases (Education Full Text)'te taranan dergi listeleri için tıklayınız.