21.04.2022 tarihinde, Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin koordinasyonunda, Kırşehir Lisesi’nde okuyan lise öğrencileri Fakültemizi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ilk olarak lise öğrencileri Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalındaki coğrafya laboratuvarında incelemelerde bulundular. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sencer Remzi Sayhan tarafından coğrafya laboratuvarında yer alan malzemeler tanıtılarak, coğrafi  malzemelerin öğretim süreçlerindeki yeri ve önemi konusunda öğrencilere bilgiler verildi. Coğrafya laboratuvarındaki incelemelere, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Hilal Mert de rehberlik etti.


İkinci olarak lise öğrencileri, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında yer alan matematik eğitimi laboratuvarı dersliğinde, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Kıymaz ve Araş. Gör. Dr. Büşra Kartal tarafından matematik eğitiminde kullanılan araç-gereçleri yakından tanıma imkanı buldular.  Son olarak lise öğrencileri, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında yer alan fen eğitimi laboratuvarlarını gezdiler. Burada, Araş. Gör. Dr. Hüseyin Ateş tarafından Fen Bilgisi öğretiminde kullanılan laobratuvarların önemi ve laboratuvarda yer alan malzemelerin özellikleri öğrencilere tanıtıldı.