26.04.2022 tarihinde Fakültemiz Dekanlık Toplantı Salonunda, Sınıf Eğitimi Akreditasyon Koordinasyon Birimi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Refik Balay, Fakülte Akreditasyon Koordinatörü Doç. Dr. Hamza Yakar, Sınıf Eğitimi Akreditasyon Koordinasyon Birim üyeleri Prof. Dr. Bayram Tay, Prof. Dr. Ayfer Şahin, Doç. Dr. Yurdal Dikmenli ve Araş. Gör. Fatma Cahide Özçelik katıldı. Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı program akreditasyonuna yönelik "Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne (EPDAD)"  yapmış olduğumuz başvurunun kabul edilmesinin ardından, öz değerlendirme raporunun hazırlanması süreci başlamıştır. Bu kapsamda Fakülte yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Sınıf Eğitimi Akreditasyon Koordinasyon Biriminin çalışmalarının planlanması, akreditasyon takviminin hatırlatılması, iş yükünün belirlenerek paylaşılması, toplantı ve çalışma yönteminin belirlenmesi gündem maddeleri görüşülmüştür.


Toplantıda ilk olarak Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Refik Balay, akreditasyon çalışmalarının Sınıf Eğitimi Anabilim Dalındaki öğretim elemanlarına ve öğrencilerine duyurulmasının ve bu konudaki gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca Fakültemizde akreditasyon sürecine başlayan Sınıf Eğitimi Anabilim Dalının yapacağı çalışmaların diğer anabilim dalllarına da örneklik teşkil edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Refik Balay, Akreditasyon Koordinasyon Biriminde yer alan öğretim elemanlarına teşekkür etti. Sınıf Eğitimi Akreditasyon Koordinasyon Biriminin çalışma yöntemi ve süreç içerisinde yapılacak toplantı tarihlerinin belirlenmesinin ardından toplantı sona erdi.