Üniversitemiz Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen "2022 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi" sonuçları yayınlanmıştır. Fakültemizde toplam 1616 öğrencimizin katıldığı anket sonuçlarına göre, fakültemiz öğrenci memnuniyet düzeyinin 3,55 otalamayla üniversite genel ortalamasının üzerinde bir memnuniyet oranına sahip olduğu belirlenmiştir. Fakültemiz öğrencileri, 2022 yılında öğrenci memnuniyet anketine daha fazla katılım sağlamıştır. 2021 yılında 907 öğrencimizin katıldığı öğrenci memnuniyet anketine, 2022 yılında 1616 öğrencimiz katılmıştır. Fakültemiz son üç yılda olduğu gibi bu yıl da öğrenci memnuniyet düzeyinde, Üniversite genel ortalamasının üzerinde bir memnuniyet düzeyine sahip olmuştur. 


Bölümler bazında bakıldığında 3,62 memnuniyet ortalamasıyla "Eğitim Bilimleri Bölümü" en yüksek memnuniyet oranına sahip bölümümüz olmuştur. Aynı zamanda, üniversite geneli öğrenci memnuniyet düzeyi ortalamasıyla kıyaslandığında, iki bölümümüzün üniversite genel ortamasıyla aynı, iki bölümümüzün üniversite ortalamasından daha yüksek ve bir bölümümüzün ise üniversite genel ortamasından düşük öğrenci memnuniyet oranına sahip olduğu görülmüştür. Program bazında ise 3,72 memnuniyet ortalamasıyla "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği" en yüksek memnuniyet oranına sahip programımız olmuştur. Fakültemize ait "2022 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları" aşağıda yer almaktadır.