Fakültemiz dergisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi'nde (KEFAD) editör, alan editörleri, dizgi sorumluları ve sekreteryasında görev değişimi yaşandı. 2015 yılından beri KEFAD'ın dergi editörlüğü görevini yürüten Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Tay, 07.05.2024 tarihinde görevini Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Evren Erzen'e devretti. 


Dekanlık makamında gerçekleştirilen devri teslime editör, alan editörleri, dizgi sorumluları ve sekreterya görevlerini yürüten öğretim elemanları katıldı. Fakültemiz dekanı Prof. Dr. Refik Balay, 2015 yılından beri dergi editörlüğü, alan editörlüğü, dizgi sorumluları ve sekreterya görevlerini özverili bir şekilde yürüten öğretim elemanlarımıza teşekkür etti. Dergi editörlüğü için görevi devralan Doç. Dr. Evren Erzen'e de bu önemli görevi üstlendiği için teşekkür eden Prof. Dr. Refik Balay, KEFAD'ın bundan sonraki süreçte önemli indekslerde yer alarak eğitim dergileri içerisinde önemli bir konum elde edeceğini belirtti. Devir teslimden önce Fakültemiz dekanı Prof. Dr. Refik Balay tarafından Prof. Dr. Bayram Tay'a ve alan editörlerine teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra, KEFAD'ın gelişiminde önemli katkıları olan ve sekreterya görevini yürüten Dr. Öğr. Üyesi Murat Baş'a ve dizgi sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aykut Bulut ile Araş. Gör. Tuba Ceylan Çeliker'e teşekkür belgeleri takdim edildi. 


KEFAD'ın eğitim dergileri içerisinde önemli bir yer edinmesinde, emek harcayarak katkılar sunan Prof. Dr. Bayram Tay'a, alan editörleri; Prof. Dr. Nuri Baloğlu'na, Prof. Dr. Zafer Kuş'a, Prof. Dr. Mustafa Türkyılmaz'a, Prof. Dr. Menderes Ünal'a, Prof. Dr. Dilek Gençtanırım Kurt'a, Doç. Dr. Tezcan Kartal'a, Doç. Dr. Serdal Baltacı'ya, Doç. Dr. Erhan Güneş'e, Doç. Dr. Ahmet Salih Şimşek'e, Doç. Dr. Osman Çil'e, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Dilek'e, Sekreterya görevini yürüten; Dr. Öğr. Üyesi Murat Baş'a ve Dizgi Sorumluları; Dr. Öğr. Üyesi Aykut Bulut ile Araş. Gör. Tuba Ceylan Çeliker'e teşekkür ediyoruz.