Üniversitemiz ve Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıf öğretmen adayları, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin uygulaması için, Prof. Dr. Neslihan Özbek danışmanlığında Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldiler.


Etkinliğin ilk aşamasında Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen adaylarına, Fakültemiz Özel Eğitim Bölümü Arş. Gör. Semra Omak tarafından “Kolaylaştırıcı Kişi” uygulaması ile ilgili seminer verildi. Kolaylaştırıcı kişinin özel gereksinimli öğrencilerle için öğrenme fırsatlarını belirlemek, güçlüklerle karşılaştığı öğretim ortamını uyarlamak ve çocuğun kendisine gereksinimi olduğu durumları fark etmek üzere yoğun ve nitelikli eğitim almış kişiler olduğu anlatıldı. Ayrıca öğretmen adaylarına özel gereksinimli öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek, akademik başarılarını arttırmak ve sosyal kabullerini sağlamaya yardımcı olacak teorik bilgiler verildi.


Çalışmanın uygulama aşamasında öğretmen adayları, akranları ile sosyalleşerek okul ortamına uyum sağlaması için özel gereksinimi olan öğrenciye yol göstermiş, sınıf içi ödevlerini ve görevlerini tamamlaması ve destek eğitimler için çocuğa rehberlik ederek destek oldular. Ayrıca öğretmen adayları özel gereksinimli öğrencilerin günlük hayattaki becerileri kazanmalarına yardımcı oldular. Bu çalışma, özel gereksinimli öğrencilerin okula uyum sağlamalarına destek olmayı amaçlamıştır. Bu etkinlik bahar yarı yılı süresince devam edecektir. Çalışmanın son haftalarında, özel altı sınıfı yeniden düzenlenecek ve öğrenciler için daha kullanışlı hale dönüştürülecektir. Bu önemli etkinliği gerçekleştiren Fakültemiz Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen adaylarına ve onlara danışmanlık yapan Prof. Dr. Neslihan Özbek'e teşekkür ediyoruz.