Türk Eğitim Vakfı, 2022-2023 öğretim yılı için fakültemiz öğrencilerine (2) burs kontenjanı ayırmıştır. 
Başvuru yapmak isteyen öğrenciler;

- Burs başvuru tarihleri 12 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında www.tev.org.tr web adresinden başvuru formlarına ulaşabilirler.
- Başvuru süresinin bitmesinin ardrndan Vakıf tarafından yapılacak teknik ön değerlendirme sonrası mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler, başvuru sisteminden tüm aşamaları kendileri takip edebilecek, ön değerlendirme sonrası mülakata kalma durumlarını ve hangi evrakları yükleyeceklerini sistemdeki "Burs Başvuru" hesaplarına girerek öğrenebilecektir. 
- Mülakatlar, internet ortamda yapılacaktır. Üniverstelere herhangi bir evrak teslimi yapılmayacaktır.
- Mülakatta adayların maddi desteğe ihtiyaç ve başarı durumları göz önünde bulundurularak, ayrılan kontenjan kadar asil ve yedek aday seçilecektir.