2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle, Fakültemiz bölümlerinde kayıtlı olan azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrencilere verilen ek sınav hakkı sonucunda başarısız olanların Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda,14.09.2022 tarihli ve 2022/47-146 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kayıtları silinmiştir. Kaydı silinen öğrencilerin listesi için tıklayınız.

Not:Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin; 41. Maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda ilgili fakültede ilan edilmek suretiyle tebliğ edilmiş sayılır.