2022-2023 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle Fakültemiz bölümlerinde kayıtlı olan ve azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrencilerin, Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda, Fakültemizden kayıtlarının silinmiştir.  Kaydı silinen öğrencilerin listesi için tıklayınız.

Not: Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin; 41. Maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda ilgili Fakültede ilan edilmek suretiyle tebliğ edilmiş sayılır.