Değerler

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Cumhuriyetin temel ilkelerini esas alarak;

Temel Politikalar