Geçmişi 1961 yılında kurulan Erkek Öğretmen Okuluna dayanan Fakültemiz, daha önce Gazi Üniversitesine bağlı bir kurum iken 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile kurulan Kırşehir Ahi Evran Üniversitemize bağlanmıştır. Köklü bir geçmiş ve güçlü bir akademik kadroya sahip olan fakültemiz, beş bölüm ve bu bölümler altında yer alan sekiz lisans düzeyindeki programla eğitim-öğretim hizmetine devam etmektedir. Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi programları Temel Eğitim Bölümü altında, Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi programları Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü altında, Matematik Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi programları Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü altında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi programı Eğitim Bilimleri Bölümü altında aktif öğretime devam etmektedir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ise daha az sayıdaki öğrencileriyle eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmeyi sürdürmektedir.

Fakültemiz, güçlü kadrosu ve alanında yetkin öğretim elemanları ile ülkemizin eğitim-öğretim ve araştırma çabalarını desteklemekte, daha iyi ve kaliteli bir yükseköğretim hizmeti için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışmakta, yeterliğe dayalı öğrenme yönetim sistemiyle insan kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli öğretmenleri yetiştirmeye gayret etmektedir.

Öğrenci memnuniyetini önceleyen ve bu esasla geleceğe yürüyen fakültemizi tercih eden tüm öğrencilerimizi tebrik eder, kaliteli eğitim yolculuğumuzda bizi destekleyen çalışanlarımıza kalbi teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Refik BALAY

Dekan