Üniversitemizin başlangıcı sayılan Kırşehir Eğitim Fakültesi, 1961 yılında Erkek Öğretmen Okulu olarak açılmış, 1974-1975 eğitim-öğretim yılında Eğitim Enstitüsüne dönüştürülmüştür. 1982 yılında da iki yıllık Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülerek Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi'ne bağlanmıştır. 1988 yılında öğrenim süresi dört yıla çıkarılmış, 1992 yılında ise 3837 Sayılı Kanunla Kırşehir Eğitim Fakültesi halini almıştır. Daha önce Gazi Üniversitesine bağlı olan, Kırşehir Eğitim Fakültesi, adı ve bağlantıları değiştirilerek 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile kurulan Kırşehir Ahi Evran Üniversitemize bağlanmıştır.KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Özel Eğitim Bölümü

Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı