AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

 

Değerler

 Ahi Evran Üniversitesi, Cumhuriyetin temel ilkelerini esas alarak;

ü  Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yükselten,

ü  Demokrat,

ü  Adaletli,

ü  Akademik ve etik değerlere sahip,

ü  Bilimsel kaliteden ödün vermeyen ve sürekli gelişmeyi destekleyen,

ü  Çalışanların memnuniyetini sağlayan ve mensubu olmakla gurur duyulan,

ü  Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğun bilincinde olan, bir kurumdur.

 

Temel Politikalar

ü  Kurum kimliğini ve kültürünü geliştirmek,

ü  Bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak,

ü  Eğitim-öğretimde kaliteyi gözetmek,

ü  İş hayatında tercih edilen öğrenciler yetiştirmek,

ü  Üniversitenin kaynaklarını geliştirmek,

ü  Kültürel ve sosyal faaliyetleri ilerletmek,

ü  Açık ve şeffaf yönetişim modelleri uygulamak,

ü  Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde paydaşların çıkarlarını gözetmek,

ü  Akademik özgürlüğü genişletici uygulamaları benimsemek,

ü  Esnek, gelişime açık ve toplumla özdeşleşen projeler geliştirmektir

Olusturulma Tarihi:2017-10-27 12:29:12
Guncelleme Tarihi: 2017-10-30 06:12:42