HEDEFLERİMİZ

HEFEF 1: Kalite yönetim sisteminin etkili şekilde uygulandığı bir fakülte olmak.

a)      Fakülte bazında kalite komisyonlarının iki dönem halinde en az iki sefer aktif biçimde çalışmasını sağlamak

b)      Fakültemizin bütün personellerini kalite süreçlerine aktif biçimde %100 oranında katılmasını sağlamak

c)      Kalite belgelerini sistematik olarak muhafaza ederek, her yıl bir önceki yıla göre düzeltici ve iyileştirici faaliyetler oranını en az  %10 oranında artırmak.

d)      Hedeflerinin önünde oluşabilecek muhtemel riskleri belirleyerek en az iyileşme faaliyetlerini en az  %10 oranında artırmak.

e)      Yapılması planlanan faaliyetlerin yıl içerisinde en az 2 sefer izlenmesini ve değerlendirmesini sağlamak.

HEDEF 2: Eğitimde yeterliliğe dayalı kalite güvence sistemini hayata geçirerek, ulusal ve uluslararası standartlarda öğretmen yetiştirmek.

a)      Bologna sürecine uygun olarak, ders tanım ve içeriklerini sürekli güncel olmasını sağlamak.

b)      Yeterliliğe dayalı kalite güvencesi projesinin en az % 85 gerçekleşmesini sağlamak.

HEDEF 3: Ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte olmak.

a)      Bölüm ve anabilim dallarının tercih edilme oranlarını performans kriteri olarak kabul ederek, bu konuda en az % 0,2 iyileştirme sağlamak.

b)      Öğrenci ve personel memnuniyetini her yıl ölçerek, uygun en az % 10 iyileştirme sağlamak.

HEDEF 4: Ulusal ve uluslararası standartlarda araştırma yapan bir fakülte olmak.

a)      Bölüm ve anabilim dallarının araştırma ve bilimsel yayın sayılarının anabilim dalı performans kriteri olarak kabul ederek, bu konuda en az % 0,2 iyileştirme sağlamak.

b)      Anabilim dalı personelleri arasında yılda en az 1 kez eğitim ve araştırma seminerlerinin yapılmasını sağlamak.

c)      Ulusal ve uluslararası düzeyde yılda en az 1 kez bilimsel toplantılar düzenlemek veya ev sahipliği yapmak.

HEDEF 5: Paydaşları ile birlikte toplum yararına proje üreten bir fakülte olmak.

a)      Paydaş beklentilerinin düzenli olarak alınarak, yılda en az 1 kez paydaş memnuniyet anketi yaparak uygun iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri düzenlemek.

b)      Paydaşlarla birlikte toplum yararına yılda en az 1 kez projeler ve faaliyetler düzenlemek

HEDEF 6: Ülkemizin eğitim politikalarına yön veren bir fakülte olmak

a)      Kırşehir İl Milli Eğitim Şurası projesini hayata geçirerek, her alanda eğitim politikalarına yön veren çözümler üretmek

 

          b)      Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Fakültesi işbirliğini güçlendirici yılda en az bir faaliyet yapmak.

 

Olusturulma Tarihi:2017-10-13 11:13:23
Guncelleme Tarihi: 2019-11-20 05:45:29