1997-1998 öğretim yılında kurulan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2008-2009 öğretim yılında 40 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır. Bölümün 2009-2010 öğretim yılı öğrenci kontenjanı 40 kişidir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE)'nün temel amaçları;

• Bilişim ve öğretim teknolojilerini yaşamın her alanında etkili olarak kullanabilen,

• eleştirel/yaratıcı düşünme, etkili iletişim, araştırma, sorgulama, problem çözme ve girişimcilik becerilerini kazanmış,

• İçinde bulunduğu topluma hizmet etme arzusunda olan,

• Öğrenci ve öğretmenlik meslek sevgisini içselleştirmiş, üstün nitelikli bilişim ve öğretim teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir.

Bölümümüzde temel matematik ve fen dersleri yanında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamlarında etkili kullanımı öğrencilerin asıl uzlaşma alanlarının kapsamını oluşturmaktadır. İnternet ortamları tasarımından görsel uzaktan öğretim tekniklerine, eğitim yazılımları tasarımından her türlü öğretim materyali üretimine kadar gerekli bilgi ve becerilerle donanmış, ülkemizin ihtiyacının en çok olduğu bir alanda, öğrencilerimizin çağdaş öğretmenlik niteliklerini kazanmış bir biçimde mezun olabilmeleri bölümün temel hedeflerindendir. Uygulamalı bilgisayar derslerinde öğrencilerin kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri amacıyla proje çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bölümümüze ait 3 adet bilgisayar laboratuvarı öğrencilerimize hizmet vermektedir. Fakültemizin diğer bölümleri de derslerinde laboratuvarlarımızı kullanabilmekte ve internet bağlantısı ile öğrencilerimize araştırma imkanı sunulmaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası geniş iş imkanlarına sahiptir. Mezun durumdaki öğrenciler (öğretmen adayları), ilk ve orta öğretim düzeyindeki (devlet-özel) okullarda “Bilgisayar Öğretmeni” ya da “Öğretim Teknoloğu” olarak görev yapabileceklerdir. İnternet sayfası tasarımı, öğretim materyalleri üretimi, öğretim teknolojileri uzmanlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım kursları vb. bir çok alanda da iş imkanları mevcuttur. Anabilim Dalında 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 5 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:53:51
Guncelleme Tarihi: 2014-08-12 11:02:32