Anabilim Dalımızda 1 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ile 1 Dr. Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızın temel faaliyet alanı Tezli Yüksek Lisans Programıdır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında bilim uzmanı unvanını almaktadır. Mezun öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı ve özel öğretim kurumlarında yönetici olarak çalışabilmekte, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev alabilmektedirler.

Programa öğrenci kabulünde öncelikle yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen yurt dışında en az dört yıllık; Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, pedagojik formasyon eğitimi alan Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu mezunu olma şartı aranmaktadır. Ayrıca yukarıda sayılanların dışında Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olmuş diğer fakülte ve yüksekokulların mezunları da başvurabilmektedir. Öğrenci kabulü, başvuru koşulları ve diğer hususlarla ilgili ayrıntılar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce ilan edilmektedir.

Öğretim elamanlarımız eğitim fakültemizde, öğretmen yetiştirme programlarındaki Eğitim YönetimiTürk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi gibi dersleri yürütmektedir. MEB başta olmak üzere yerel düzeyde diğer resmi kurum ve kuruluşların yönetim ve liderlik konusunda ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitim, kurs, konferans ve seminer taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen proje, araştırma ve yayın faaliyetlerine de katılmaktadır. 

 

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:13:59
Guncelleme Tarihi: 2016-12-09 10:41:50