1994-1995 eğitim-öğretim yılında, Eğitim Bilimleri Bölümü: Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (PDR))'na 1995-1996 eğitim-öğretim yılında, 40 öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun, Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanmasına ilişkin, 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararıyla eğitim fakültelerinde gerçekleştirdiği yeni düzenlemeye bağlı olarak PDR'ye öğrenci alınmamıştır Yapılanma neticesinde fakültemizde Eğitim Bilimleri Bölümüne Bağlı üç anabilim dalı oluşturulmuştur. Bunlar: 1-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D., 3-Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D., 3- Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi A.B.D.'dır.  2007-2008 eğitim öğretim yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'na 41 öğrenci alınarak yeniden öğretime başlanmıştır.
Rehberlik öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde düşünülen ve bireyin, yaşamının çeşitli aşamalarında, gelişimine ve uyumuna etki eden faktörlerin bilinmesine hizmet eden çalışma sahasıdır. Bireyin gerçekçi kararlar veren, dengeli bir kişi olmasına katkıda bulunan hizmetler bütünüdür. Rehberlik kavram ve bir hizmet olarak bireyin gelişimine, bugünkü ve gelecekteki toplumun uyumuna yönelmiştir.
 Psikolojik Danışma ve Rehberlik; bireye, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce verilen psikolojik yardımdır.
Bu hizmeti verecek kişileri yetiştirmek amacıyla Anabilim Dalımızda lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz Mili Eğitim Bakanlığı Bünyesinde Okullarda ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Anaokullarında, Özel Öğretim Kurumlarında, Özel Eğitim Merkezlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda, Adalet Bakanlığı'nda, Türkiye İş Kurumu'nda, Üniversitelerin Mediko-Sosyal birimlerinde, Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynaklarını içeren farklı kurum ve kuruluşlarda görev almaktadırlar. Anabilim Dalında 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:17:17
Guncelleme Tarihi: 2014-08-12 11:17:05