Diploma Türü

Bölümümüzdeki tüm dersleri başarıyla bitiren öğrencilere anabilim dalları ile ilgili lisans diploması verilir. Bu diplomayı alanlar, M.E.B.'na bağlı devlet okulları, özel okullar ve dershanelerde çalışabilmektedirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz isterlerse ilgili enstitülerde kendi anabilim dallarında lisansüstü eğitim yapabilmektedirler.

 

Kabul için Gerekli Belgeler

Orta Öğretim diploması

Üniversite sınavında ilgili bölümü kazandığını gösteren belge


Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar

Bu bölümün hedefi, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun nitelikte ve toplumsal önderlik yeteneğine sahip öğretmenler yetiştirmektir.  Ayrıca çağdaş donanıma sahip ve bilimin egemen olduğu bir bölüm olabilmek temel hedefimizdir.


Sonraki Çalışmalara Erişim

Bu lisans programını bitiren öğrenciler, sınıf öğretmenliği eğitimi, genel eğitim bilimleri, sosyal ve fen bilimleri gibi alanlarda lisansüstü programlara devam edebilmektedirler.


Bitirme Sınavı

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler  için bitirme sınavı şartı bulunmamaktadır.

 

Sınav ve Değerlendirme Yöntemi

1) Dersin öğretim elemanı dönem başında dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı, ara sınav (dönem içi değerlendirme) puanının %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir.

 (2) Üniversitede başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların 4’lük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken aşağıda belirtilen not dönüşüm tablosu esas alınır:

 

Puan

Harf Notu

Katsayı

Başarı Durumu

Not Ortalamasına

88-100

AA

4.00

Başarılı

Katılır

82-87

BA

3.50

Başarılı

Katılır

76-81

BB

3.00

Başarılı

Katılır

66-75

CB

2.50

Başarılı

Katılır

60-65

CC

2.00

Başarılı

Katılır

55-59

DC

1.50

Şartlı Başarılı

Katılır

45-54

DD

1.00

Başarısız

Katılır

30-34

FD

0.50

Başarısız

Katılır

0-29

FF

0.00

Başarısız

Katılır

 

F1

 

Başarısız, devamsız

Katılır

 

F2

 

Başarısız, sınava girmedi

Katılır

 

F3

 

Başarısız, bütünleme

Katılır

 

F4

 

Başarısız, tekrar

Katılır

 

B

 

Kredisiz dersler için Başarılı

Katılmaz

 

K

 

Kredisiz dersler için Başarısız

Katılmaz

 

M

 

Muaf

Katılmaz

 

 

Geçmişi

Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü olarak kurulan Anabilim Dalı 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim Bölümüne bağlı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalına dönüştürülmüştür. İlk mezunlarını 2000 - 2001 Eğitim-Öğretim yılında vermiş olup, günümüzde de çok sayıda lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Ayrıca bu bölümde eğitim alan yüksek lisans öğrencileri de fen bilimleri enstitüsünde yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedirler.

Akademik Personel

Anabilim Dalında 1 Profesör, 6 Doçent, 2 Doktor öğretim üyesi, 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 11 öğretim elemanı bulunmaktadır. Akademik personel ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Tezcan KARTAL

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:21:49
Guncelleme Tarihi: 2018-11-08 11:50:54