DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YAZOKULU PROGRAMLARINDA DERS ALMA SÜRECİ 

1-Yazokulundan Ders Alma Başvuru  Formunun (FR-009 nolu) indirilerek, doldurulması gerekmektedir. (Formu indirmek için link aşağıdadır.)

2- Aşağıda Yaz Okulu Alınacak Üniversiteler belirlenmiştir. Belirlenen Üniversitelerin dışındaki Üniversiteler den Yaz Okulu ders alma işlemi yapılmayacaktır.

3- Doldurulan formun ekine (FR-009), Yaz okulunda ders/dersler almak istenilen üniversitenin 2020-2021 yaz okulu akademik takvimi ve gideceği Yükseköğretim kurumundan alacağı dersin kredi ve içeriklerini gösterir belgede eklenerek Yaz okuluna başlamadan önce  aşağıdaki ilgili mail adresine gönderilmesi/veya elden formun onaylatılması gerekmektedir. 

3-Öğrencinin Danışmanı ve İlgili Bölüm Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra yaz okuluna başlanacaktır. (e-mail yoluyla başvuruda bulunanların, danışmanı veya bölümlerinden, e-mail ve onay sonucunu mutlaka takip etmeleri gerekmektedir.)

4- Alınan derslerin intibak işlemlerinin yapılabilmesi için, yaz okulunda alınan ders/derslere ait transkriptin, 2021-2020 Güz Yarıyılı başında (okulun  açıldığı hafta içerisinde)  Bölüm Sekreterliğine bırakılması gerekmektedir. 

Bilgi için:

Ahmet KAHRAMAN       : 0386 280 51 48 (Bölüm Sekreterliği)

Zeynep TAŞCI             : 0386 280 51 24 (Bölüm Sekreterliği)

Mail İçin:

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğrencileri: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Öğrencileri Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Temel Eğitim Bölümü Öğrencileri Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğrencileri: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BÖTE Bölümü Öğrencileri: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Dikkat Edilecek Hususlar

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

-       

 (1) Yaz okulunda öğrenci, toplam on iki AKTS’yi aşmamak üzere en çok üç ders alabilir. Ancak yaz okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile mezun olabilecek durumda olan öğrenci, toplam on beş AKTS’yi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir.

 2) Yaz okulunda birinci sınıf öğrencisi, üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi ise dördüncü sınıftan ders alamaz

(3) Birinci sınıf öğrencisinin ikinci sınıftan, ikinci sınıf öğrencisinin üçüncü sınıftan, üçüncü sınıf öğrencisinin dördüncü sınıftan ders alabilmesi için, alt yarıyıllardaki tüm derslerini alıp başarılı olması ve genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması gerekmektedir.

(4) Başarısız dersi olan ve genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrenciler yaz okulunda sadece daha önce alıp da başarısız oldukları dersleri alabilirler.

(5) Öğrenciler, haftalık on iki AKTS’den fazla olan derslerden, ilgili bölüm başkanlığının uygun görüşü ve birim yönetim kurulu kararı ile sadece bir tane alabilirler. Alınabilecek bu derslerin sayısı, tüm eğitim-öğretim süresince iki adeti geçemez.

(6) Öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları dersleri (DC+ ve üstü) yaz okulunda alamazlar. 

 

FR-009 Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarının Yaz Okulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu

Yaz okulundan ders alınabilecek Üniversiteler için tıklayınız.

Olusturulma Tarihi:2021-06-18 12:54:59
Guncelleme Tarihi: 2021-06-23 06:26:32