2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarıyla azami öğrenim süreleri sona eren Fakültemiz öğrencileri için Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesi kapsamında verilen ek sınav hakkından yararlanacaklara ilişkin duyuru metni için tıklayınız.

Olusturulma Tarihi:2021-08-02 13:44:40
Guncelleme Tarihi: 2021-08-02 13:49:01