Covıd 19 salgını dolayısıyla Fakültemizde ilk online kalite komisyon toplantısı 15.05.2020 tarihinde 13:30 da  gerçekleştirildi. Online eğitim konusunda diğer üniversitelere de örnek olan AYDEP sistemi üzerinden ilk Online toplantı başarı ile  gerçekleştirildi. 

 

Olusturulma Tarihi:2020-05-20 08:37:54
Guncelleme Tarihi: 2020-05-20 08:37:54