18.06.2021 tarihinde, üniversitemiz toplantı linki üzerinden çevrim içi olarak 2021 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Bütün akademik personelimizin katıldığı toplantıya, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan KARAKAYA da katıldı. Toplantı kapsamında, ilk olarak Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Refik BALAY bir açılış konuşması yaptı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan KARAKAYA, Fakültemiz 2021 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısında, fakültemiz öğretim elemanlarına hitap etti. Konuşmasında üniversitemizin yürüttüğü projeler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Vatan KARAKAYA, ilk olarak Eğitim Fakültesinde hayata geçen AYDEP’in, üniversitemiz projeleri içinde özel bir yerinin olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Fakültemiz öğretim elemanlarına teşekkürlerini bildiren Prof. Dr. Vatan KARAKAYA, bundan sonraki süreçte de AYDEP’in eksikliklerinin giderilmesinde öğretim elemanlarının görüşleriyle katkı sağlamasının önemli olduğunu dile getirdi. Son olarak Prof. Dr. Vatan KARAKAYA, AYDEP’in ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşması için yapılan girişimleri de açıklayarak Akademik Genel Kurul Toplantısının verimli geçmesini temenni etti.

2021 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısında, fakültemizle ilgili bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Refik BALAY, fakültemizin mevcut akademik ve idari personel sayılarından, fiziki alt yapısından, öğrenci sayılarından, memnuniyet düzeylerinden ve fakültemizde yürütülen kalite faaliyetlerinden güncel bilgiler aktardı. Daha sonra uzaktan eğitim sürecinde kullanılan öğrenme yönetim sistemimiz AYDEP hakkında yapılan yenilikleri ve 2020-2021 Bahar Döneminde, bölüm ve anabilim dalları bazındaki canlı derslere katılım oranlarını ve yapılan canlı ders sayılarını paylaştı. Ardından fakültemiz eğitsel etkinliklerine değinen Prof. Dr. Refik BALAY,  2020 yılı ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen faaliyetleri paydaş ilişkileri bağlamında değerlendirdi.

 

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Refik BALAY son olarak sunumunda, gelecekte kalite faaliyetlerinin daha sistematik planlanması ve yürütülmesinde, öğrencilerin yapılacak olan etkinliklere daha aktif katılımının sağlanması konusunda ve akreditasyon süreci hakkında yapmayı planladıkları hedeflerden bahsederek sunumunu tamamladı. Katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından, Fakültemiz 2021 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı sona erdi.
 
Olusturulma Tarihi:2021-06-19 07:59:36
Guncelleme Tarihi: 2021-06-19 08:10:14