Fakültemiz eğitsel etkinlikleri, Haziran ayında da devam ediyor. 25.06.2021 tarihinde, Saat 14:00’da Fakültemiz 2021 Yılı Eğitim Fakültesi Eğitsel Etkinlikleri kapsamında, “Hacı Bektaş-ı Veli’de Evrensel Değerler” isimli çevrim içi konferans düzenlendi. Konferans, Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sevim Nilay IŞIKSALAN tarafından verildi.

Çevrim içi konferansta, ilk olarak Prof. Dr. Sevim Nilay IŞIKSALAN hocamızın öz geçmişi okundu. Ardından, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı hakkında bilgiler aktarıldı. Hacı Bektaş-ı Veli’nin Anadolu’ya gelmeden önceki yaşamı ve daha sonra Anadolu’ya gelişiyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Konferansta, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Osmanlı Devletiyle ve o dönemdeki Anadolu Beylikleriyle olan bağı ve daha sonraki süreçte Yeniçeri Ocağı üzerindeki etkisi gibi konulara değinildi. Prof. Dr. Sevim Nilay IŞIKSALAN, Hacı Bektaş-ı Veli’nin felsefesi ile ilgili olarak “Makalat” isimli eserinden örnekler verdi. Bu kapsamda Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Avrupalının ancak 10 Aralık 1948’de ilân ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 2. maddesindeki “İnsanlar arasında ırk, dil, din, mezhep, siyasal görüş, sosyal köken, renk, cins farkı gözetilemez.” düşüncesini, 8. yüzyılda, Anadolu topraklarından duyurduğu vurgulandı. İnsanı, insan olduğu için sevip saymış, ona hoşgörülü davranmış olan Hacı Bektaş-ı Veli’nin,  “İncinsen de, incitme” sözüyle insan haysiyeti ve onurunun korunmasını öncelediği, savunduğu temel insan değerleri ve ahlâk anlayışıyla bugün de yaşadığı ve Anadolu hümanizmini tüm dünyaya yaymaya devam ettiği dile getirildi.

Üniversitemiz toplantı linki üzerinden gerçekleştirilen konferansı çok sayıda katılımcı canlı olarak dinledi. Konferans, aynı zamanda üniversitemiz YouTube kanalından canlı olarak da yayınlandı. Konferansın sonunda, katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Refik BALAY, düzenlenen konferansa katkı sağlayanlara ve konuşmacı olarak bilgilerini dinleyicilerle paylaşan Prof. Dr. Sevim Nilay IŞIKSALAN’a teşekkür ederek, bu önemli konuyu gündeme getirdiği için kendisine tebriklerini iletti. 

 

Olusturulma Tarihi:2021-06-29 12:24:17
Guncelleme Tarihi: 2021-06-29 12:34:38