Üniversitemiz Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen 2021 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları yayınlanmıştır. Fakültemizde toplam 907 öğrencimizin katıldığı anket sonuçlarına göre, fakültemiz öğrenci memnuniyet düzeyinin 3,58 otalamayla üniversite genel ortalamasının üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bölümler bazında bakıldığında 3,79 memnuniyet ortalamasıyla "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü" en yüksek memnuniyet oranına sahip bölümümüz olmuştur. Aynı zamanda, üniversite geneli öğrenci memnuniyet düzeyi ortalamasıyla kıyaslandığında, bütün bölümlerimizin üniversite ortalamasından daha yüksek öğrenci memnuniyet oranına sahip olduğu görülmüştür. Fakültemize ait "2021 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları" aşağıda yer almaktadır.
 
Fakülte Geneli Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 
 
Bölümler Bazında Genel Memnuniyet Anketi Sonuçları 
 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Memnuniyet Anketi Sonuçları 
 
Eğitim Bilimleri Bölümü Memnuniyet Anketi Sonuçları 
 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Memnuniyet Anketi Sonuçları 
 
Temel Eğitim Bölümü Memnuniyet Anketi Sonuçları 
 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Memnuniyet Anketi Sonuçları 
 
 
 
 
Olusturulma Tarihi:2021-08-09 11:07:00
Guncelleme Tarihi: 2021-08-10 07:35:22