EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi

5.1. Sosyal Sorumluluğun Yönetimi

5.2. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi

5.3. Çevresel Duyarlılığın Yönetimi

5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi

4.3. Araştırma ve Uygulama, Yetkinlik ve Performansının Yönetimi

5.1. Sosyal Sorumluluğun Yönetimi

5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.2. Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi

1.3. Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi

1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi

2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi

4.2. Araştırma ve Uygulama Etkinlik ve Kaynaklarının Yönetimi

4.3. Araştırma ve Uygulama, Yetkinlik ve Performansının Yönetimi

5.1. Sosyal Sorumluluğun Yönetimi

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.2. Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi

1.3. Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi

1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi

2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi

4.3. Araştırma ve Uygulama, Yetkinlik ve Performansının Yönetimi

5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi

4.3. Araştırma ve Uygulama, Yetkinlik ve Performansının Yönetimi

5.1. Sosyal Sorumluluğun Yönetimi

5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.2. Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi

1.3. Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi

1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi

2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi

3.6. Risk Yönetimi

4.3. Araştırma ve Uygulama, Yetkinlik ve Performansının Yönetimi

5.2. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yönetimi

5.3. Çevresel Duyarlılığın Yönetimi

5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.2. Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi

1.3. Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi

1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

1.6. Uzaktan Eğitimin Yönetimi

2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi

4.3. Araştırma ve Uygulama, Yetkinlik ve Performansının Yönetimi

5.1. Sosyal Sorumluluğun Yönetimi

5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Olusturulma Tarihi:2021-03-08 07:40:22
Guncelleme Tarihi: 2021-03-26 13:40:44