2020 YILI SÜREÇ YÖNETİMİ

1.0 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNETMEK

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 

Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme 1.1  

1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi 

Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Performans İzleme 1.2

1.3 Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi

Eğitim-Öğretimin İzleme ve İzlenmesinin Yönetimi Performans İzleme 1.3  

1.4 Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Performans İzleme 1.4 

1.5 Mezun İlişkilerinin Yönetimi

Mezun İlişkilerinin Yönetimi Performans İzleme 1.5 

 5.1 Toplumsal Sorumluluğun Yönetimi

Sosyal Sorumluluğun Yönetimi Performans İzleme 5.1  

5.5 Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Performans İzleme 5.5 

 

 

Olusturulma Tarihi:2020-11-25 08:14:08
Guncelleme Tarihi: 2020-11-25 11:59:05