Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik Fakültemiz öğretim elemanlarının yazmış oldukları kitap ve kitap bölümleri grafik şeklinde aşağıda gösterilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda yazılan kitap ve kitap bölümlerinin sayısı, son üç yıllık verileri kapsamaktadır.SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA YÖNELİK KİTAP/KİTAP BÖLÜMÜ ÖRNEKLERİ


Sıra Kitap/Kitap Bölümü Bilgileri  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
 1 Baloğlu, N. (2022). Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları, Bölüm Adı: Yaygın Eğitim ve Sorunları,  Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: Prof. Dr. Temel Çalık, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-6357-25-9, Bölüm Sayfaları:360 -373.  Nitelikli Eğitim [4]
 2 Gülbahar, B. (2022). Eğitimin Güncel Sorunları Üzerine, Bölüm Adı: Okullar Çocuklarımızı Mutsuz Ediyor,  Yayın Yeri: Nobel, Editör: Gülbahar, Bahadır, Basım Sayısı:1, ISBN:978-625-427-152-6, Bölüm Sayfaları:79 -98.  Nitelikli Eğitim [4]
 3 Ünal, M. (2021). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Bölüm Adı: Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Yayın Yeri: Nobel Yayıncılık, Editör: Doç Dr. Haluk Ünsal, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-417-195-6, Bölüm Sayfaları:227-313. Nitelikli Eğitim [4] 
 4 Öztürk, D. ve Çelikkaya, T. (2021).  Etkinlik Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Eğitim Modelleri ve Yaklaşımları, Bölüm Adı: Alternatif Eğitim Modeli ve Yaklaşımlarında Kullanılabilecek Strateji-Yöntem-Teknikler, Yayın Yeri: Nobel, Editör: Çelikkaya, Tekin, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-439-833-9, Bölüm Sayfaları:499-536. Nitelikli Eğitim [4]  
 5 Şimşek, H. (2022). Kapsayıcı Eğitim, Bölüm Adı: Türkiye'de Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılara Yönelik Kapsayıcı Eğitim Politikaları, Eğitim Programları ve Uygulamaları, Yayın Yeri: Paradigma Akademi, Editör: Prof. Dr. Tufan Aytaç, Prof. Dr. Ali Taş, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-8187-90-08, Bölüm Sayfaları:107-134. Eşitsizliklerin Azaltılması [10] 
 6 Gençtanırım-Kurt, D. (2022). Kapsayıcı Eğitim Göçmen, Mülteci ve Sığınmacıların Uyumu ve Eğitim Politikaları, Bölüm Adı: Göçün Psikososyal Etkileri, Sorunlar ve Psikolojik Danışma Hizmetleri, Yayın Yeri: Paradigma akademi, Editör: : Prof. Dr. Tufan Aytaç, Prof. Dr. Ali Taş, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-8187-90-8, Bölüm Sayfaları:171-190. Eşitsizliklerin Azaltılması [10]  
 7 Özkurt Ş. Ö. ve Bulut, Ş.(2020). Türkiye Memelileri, Yayın Yeri: Panama Yayıncılık, Basım sayısı:1, ISBN:978-6057739-57-5. Karasal Yaşam [15] 
 8 Dikmenli Y. ve Kozanhan, M. (2022). Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanlarında Yeni Trendler Bölüm Adı: Öğretmenlerin Dağ Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, Yayın Yeri: Duvar, Editör: Shemsi Morina, Serkan Kervan, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-8109-21-4, Bölüm Sayfaları:111-129. Karasal Yaşam [15]  
Talu, E. (2022). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Bölüm Adı: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Ekip Çalışması ve İşbirliği, Yayın Yeri: Vize Akademi, Editör: Öğülmüş Kürşat, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7989-90-1, Bölüm Sayfaları: 315-333. Sağlık ve Kaliteli Yaşam [3] 
 10 Baltacı, Ö. ve Akbulut, Ö. F. (2022). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Bölüm Adı: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Psiko-Sosyal Gelişimleri ve Benlik Algıları, Yayın Yeri: Vize Akademik, Editör: Öğülmüş Kürşat, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:379, ISBN:978-605-7989-90-1. Sağlık ve Kaliteli Yaşam [3]  
 11 Demiral, Ü. (2022).  5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Öğretmen Kitabı, Bölüm Adı: Yıkıcı Doğa Olaylarında Afet Yönetimi, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: Dilber Polat, Volkan Hasan Kaya, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-8325-23-2, Bölüm Sayfaları:153 -170. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar [11] 
 12 Ateş, H. (2020). Fen Eğitimi Araştırmalarında Güncel Bakış, Bölüm Adı: Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Davranış Niyetlerinin Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında İncelenmesi, Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi, Editör: İlbilge Dökme, Semra Benzer, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-258-982-3, Bölüm Sayfaları:145-156. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar [11]  
 13 Şahin A. (2022). Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim, Bölüm Adı: Türk Kültüründe Kadın, Yayın Yeri: Eğiten Kitap, Editör: Y. Bay ve D. N. Bay, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-8297-39-3, Bölüm Sayfaları:93 -110 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği [5] 
 14 Balay, R. (2021). Kadın ve Aile, Bölüm Adı: Güçlü Kadın, Mutlu Aile, Güçlü Toplum, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Nur Çetin, Emine Şener, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-439-860-5, Bölüm Sayfaları:427-459. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği [5]  
 15 Ateş, H. (2023).  Sürdürülebilirlik Öncülleri, Ardılları ve Evrilmesi, Bölüm Adı: Sürdürülebilirlik: Üretim, Tüketim ve Atık, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: Bahattin Aydınlı, Hakan Sert, Fatih Şeker, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-6357-52-5, Bölüm Sayfaları:89-99. Sorumlu Üretim ve Tüketim [12]