Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik Fakültemiz öğretim elemanlarının yazmış oldukları makaleler grafik şeklinde aşağıda gösterilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası dergilerden yayımlanan makalelerin sayısı, son üç yıllık verileri kapsamaktadır.SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA YÖNELİK MAKALE ÖRNEKLERİ


Sıra Makale Bilgileri  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1 Torunoğlu, H. ve Taşdemir, M. (2020). Bilim ve Sanat Merkezlerinin Mezun ve Veli Gözüyle Değerlendirilmesi. Turkish Studies-Educational Sciences, 15(3), 2117-2136. Nitelikli Eğitim [4] 
2 Hüseyin, O. ve Zafer, K. (2021). Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Vatandaşlık öğretim programlarında kimlik inşası. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(2), 237-257. Nitelikli Eğitim [4]  
3 Gümüştaş, Z. ve Gülbahar, B. (2022). Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonunu Etkileyen Etkenler. Pearson Journal, 7(20), 180-200. Nitelikli Eğitim [4]   
4 Karadeniz, A., Remzi, C. ve Altuntaş, B. (2020). Öğretmen ve Öğrencilerinin Okuduğu ve Tavsiye Ettiği Kitaplar ve Bu Kitapları Beğenme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Languages' Education and Teaching, (8.4), 101-109. Nitelikli Eğitim [4]    
5 Yücel, F. H. (2023). Ücret Yönetimi Bağlamında Öğretmen Maaşlarının İncelenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 13(1), 358-371. Nitelikli Eğitim [4]  
6 Sancar, R. ve Deniz, A. (2021). Türkiye’de Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Nasıl Araştırılıyor?. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 339-354. Nitelikli Eğitim [4]  
7 Öztürk, D. ve Akdal, D. (2022). Sınıflarında Özel Gereksinimli Öğrencileri Olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretimine İlişkin Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (61), 453-484. Eşitsizliklerin Azaltılması [10] 
8 Kula, S. S., & Özaslan, D. (2023). İlkokul İngilizce Ders Kitaplarının Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 457-476. Eşitsizliklerin Azaltılması [10] 
9 Eyüboğlu, Ö. (2023). Kale Höyük (Merkez/Kırşehir) ve Çevresinin Floristik Açıdan Değerlendirilmesi. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 8(1), 42-50. Karasal Yaşam [15] 
10 Karataş, A., Bulut, Ş., Sefali, A., Toprak, F., Şahin, M. K., & Özkurt, Ş. Ö. (2022). Contributions on the southern distribution of Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 (Chiroptera: Vespertilionidae) from Türkiye. Turkish Journal of Zoology, 46(5), 434-443. Karasal Yaşam [15] 
11 Yakar, H., Demirbaş, Ç. Ö. ve Dikmenli, Y. (2021). Öğretmen Adaylarının Millî Parklara Yönelik Algı ve Bilgi Düzeyleri: İlişkisel Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 135-151. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar [11] 
12 Tekin, Ö. ve Dikmenli, Y. (2021). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Afet Bilinci Algısı ve Deprem Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 258-271. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar [11] 
13 Yakar, H., & Karakuş, U. (2020). Identifying climate literacy competencies: A delphi study at the middle school level. Education and Science, 45(203), 45-62. İklim Eylemi [13] 
14 Kargı, T.ve Gençtanırım-Kurt, D. Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanım Riskinin Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri. Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi / ISSN:2822-4574. Sağlık ve Kaliteli Yaşam [3]
15 Sönmez, K. ve Dikmenli, Y. (2021). İlkokul sosyal bilgiler ders kitabının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(1), 434-458. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği [5]