Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik Fakültemiz öğretim elemanlarının yapmış oldukları ulusal veya uluslararsı projeler grafik şeklinde aşağıda gösterilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan projelerin sayısı, yıl farkı gözetilmeksizin hazırlanmıştır.SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA YÖNELİK PROJE ÖRNEKLERİ


Sıra Proje Bilgileri  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
 1 "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Derslerinde Yaşadıkları Can Sıkıntısının Öz Yeterlik Kaynakları ve Matematik Kaygısı İle İlişkisi", Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, (2020). Nitelikli Eğitim [4] 
 2 "EARLYCODE: Developing Teaching Materials for Preschool Teaching Undergraduates on Computational Thinking and Introduction to Coding", Avrupa Birliği Projesi (2021). Nitelikli Eğitim [4] 
 3  "Okulumda Risk Yok", TÜBİTAK Projesi, (2016). Nitelikli Eğitim [4] 
 4 "Türkiye’de Yayılış Gösteren Allactaga (Mammalia: Rodentia) Türlerinin Taksonomisi ve Filogenisi", TÜBİTAK 1001 Projesi, (2019).  Karasal Yaşam [15]
 5 "Kırşehir ve Yozgat İlleri Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yataklarının Tespiti (Proje No:YA 01406601/2018)", Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, (2017). Karasal Yaşam [15] 
 6 "21. Yüzyıl Vizyonu Için Dezavantajlı Bir Grup Olarak Sıgınmacı Çocukların Egitimi (Örnek Uygulamalar ve Model Arayışı)", Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, (2018). Eşitsizliklerin Azaltılması [10] 
 7 "Süriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu", Avrupa Birliği Projesi (2018). Eşitsizliklerin Azaltılması [10] 
 8 "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayakizi Kavramına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Öğrenilmesi ve Ekolojik Ayakizlerinin Hesaplanması", Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, (2019). Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar [11] 
 9 "Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Kapsamında Öğretmen Adaylarının Tutum Beceri ve Değerlerinin Belirlenmesi ve Alan Gezilerinin Bu Kazanımlara Etkisi", Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar [11] 
10 "Düşük Karbonlu Yaşam Biçimi İçin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (2017). Sorumlu Üretim ve Tüketim [12] 
11   "Yeni Bir Gelecek Fikri: Alternatif Enerji", TÜBİTAK Projesi, (2022). Erişilebilir ve Temiz Enerji [7] 
12 "Ulusal Basında Kadının Yeri Kadın Odaklı Habercilik Açısından Bir Değerlendirme", Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, (2016). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği [5]