1.0 Kriter: Amaç, Vizyon ve Strateji

Doç. Dr. Abdulkerim KARADENİZ

Arş. Gör. Dildar ÖZASLAN

2.0 Kriter: Kurum Kültürü ve Liderlik

Arş. Gör. Dr. Raziye SANCAR ÖZER

Araş. Gör. Sevil Esma TUNÇ

3.0 Kriter: Paydaş Bağlılığı Sağlama

Doç. Dr. Önder BALTACI

Araş. Gör. Asude Sena MUĞLU

4.0 Kriter: Sürdürülebilir Değer Yaratma

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye MORKOYUNLU

Arş. Gör.  Semra OMAK

5.0 Kriter: Performans ve Dönüşümü Yönlendirme

Doç. Dr. Büşra KARTAL

Araş. Gör. Hilal MERT

6.0 Kriter: Paydaş Algıları

Doç. Dr. Hamza YAKAR

Araş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK

7.0 Kriter: Stratejik ve Operasyonel Performans

Doç. Dr. Gül ÖZÜDOĞRU

Arş. Gör. Zeynep Neveser KIZILÇİM