Sıra

Çalışma Konusu

Tarih

1

Birim EFQM  temsilcisi belirlendi.

01.06.2023

2

Birim EFQM Değer Tasarlama Komisyonu oluşturuldu.

21.06.2023

3

Fakültemiz tüm kalite komisyon üyeleri, birim kalite ve EFQM temsilcileri EFQM Saha Ziyareti Hazırlık Toplantısına katıldı.

25.07.2023

4

Birim EFQM Hazırlık Komisyonu belirlendi.

25.07.2023

5

Paydaş bağlılığı sağlama kapsamında, dış paydaş ziyareti gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.) 27.07.2023

6

"Birim EFQM Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.) 01.08.2023

7

Kıyaslama Prosedürüne yönelik Kıyaslama Formunun doldurulması için, belirlenen toplantı yazısı "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" dekanlığına gönderildi. 04.08.2023

8

Fakültemiz ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında "Kıyaslama Toplantısı" gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.)

08.08.2023

9

Fakültemiz ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında yapılan kıyaslama toplantısı sonrasında, Birim EFQM temsilcilerinin rapor üzerinde son değerlendirmelerini yapmasının ardından  "Kıyaslama Formu" BKYS içerisindeki Raporlar kısmına yüklendi. 11.08.2023

10

Güncellenen Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürüne göre düzenlenen Fakültemiz "Paydaş İlişkileri Tablosu" BKYS'ye yüklendi. 14.08.2023

11

Kurum Kültürü Anketi sonuçlarına yönelik iyileştirme planı, BKYS'ye girildi. 24.08.2023
12 Fakültemiz "Değer Tasarlama Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.) 25.08.2023
13 Birim EFQM çalışmaları kapsamında "Politika, Prosedür ve Formlar" gözden geçirildi. 25.08.2023
14 Değişimi Yönetmek üst sürecinin altına “Değer Tasarımının Yönetimi” ve “Kurum Kültürünün Yönetimi” süreçlerine yönelik parametreler seçilerek hedefler belirlendi. 28.08.2023
15 "Kurum Kültürü Prosedürü", "Değişim Yönetimi Prosedürü" ve "Öneri Sistemi Usul ve Esasları" EBYS ve e-posta üzerinden tüm birim çalışanları ile paylaşıldı.  01.09.2023
16 3. Kriter kapsamında "Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürü" ve "Toplumsal Katkı Politikası"  e-posta üzerinden tüm birim çalışanlarına duyuruldu.  05.09.2023
17 Fakültemiz iletişim kanallarını çeşitlendirmeye yönelik Eğitim Fakültesi Resmi Instagram sayfası oluşturuldu. 05.09.2023
18 Paydaş bağlılığı sağlama kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dış paydaş ziyareti gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.) 08.09.2023 
19 Fakültemiz 6. Kriter üyelerinin hazırladığı "paydaş algı sonuçları", Fakültemiz web sayfasındaki Memnuniyet Raporları sekmesine eklendi. 13.09.2023
20 Saha İzleme Programına katılacak öğrenci kalite temsilcileriyle Fakültemiz EFQM Modeli hazırlıkları konusunda görüşme yapıldı. 15.09.2023
21 Fakültemiz 7. Kriter üyelerinin hazırladığı "stratejik ve operasyonel performans sonuçları" Fakültemiz web sayfasındaki Memnuniyet Raporları sekmesine eklendi. 18.09.2023 
22 Fakültemiz Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlarıyla saha izleme programı hazırlıklarının da görüşüldüğü "Birim EFQM Hazırlıkları Toplantısı" gerçekleştirildi.  19.09.2023 
23 Üniversitemiz EFQM Modeli Saha İzleme Programı 2. Takım üyeleri tarafından Fakültemize "Saha İzleme Programı Ziyareti" gerçekletirildi. (Haber için tıklayınız.) 22.09.2023 
24 Fakültemiz Akademik Genel Kurul Toplantısı'nda Fakültemizde uygulanmakta olan EFQM Modeli ve 2-6 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan saha ziyareti hakkında bilgilendirmeler yapıldı. (Haber için tıklayınız.) 26.09.2023
25 Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öncülüğünde "TÜBİTAK 2214-A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu" konusunda deneyim paylaşımı etkinliği gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.) 26.09.2023
26 Fakültemiz öğretim elemanlarının "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına" yönelik yapmış oldukları makaleler, projeler ve kitaplar web sayfamızdaki "Kalite" sekmesinin altına grafikler şeklinde ve örnek çalışmalar ile birlikte eklendi.  29.09.2023
27
Dış değerlendirme ekibi tarafından Fakültemize "EFQM Modeli Saha Ziyareti" gerçekleştirildi. (Haber için tıklayınız.)
03.10.2023
28    
29    
30